BẠCH DƯƠNG RESORT PHÚ QUỐC

 - 
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Bạch dương resort phú quốc

13 Lý thường Kiệt, khu phố 5,Dương Đông, việt nam

https://i.travelapi.com/hotels/17000000/16590000/16580100/16580078/6eafc597_b.jpg
Giá chỉ từ

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg> 870.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá bán 15% mang đến đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg> -1 }"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg ng-click="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! khôn xiết tiếc shop chúng tôi không có mức giá trong thời hạn này.

Xin vui mắt chọn thời hạn khác hoặc liên hệ 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg class="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>

Rấc tiếc, ucancook.vn không kiếm thấy chống thoả yêu ước của bạn. Vui vẻ chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo gợi nhắc dưới đây.
Xem thêm: Adobe Bridge Cc Là Gì ? Những Lý Do Nên Sử Dụng Adobe Bridge

*

0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg data-index="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgClassIndex"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg class="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgroom"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg ng-if="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>

*

0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg data-html="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgtrue"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg class="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgcapacity v-tooltip"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg data-toggle="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgtooltip"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg data-placement="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgbottom"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg data-delay="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgshow"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg:100, "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpghide"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg:50"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg title="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg, "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg trẻ em em"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg):"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpghoặc "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg fan lớn, "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg trẻ em"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg):"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg - "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg:"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn vệ sinh Jacuz

0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg)"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg phòng ngủ"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg, giường:"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg:"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg)"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg)"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>2"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg class="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgv-padding-bottom-5"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg ng-repeat="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Pleiku Airport ( Pxu Là Sân Bay Nào, Cách Di Chuyển Từ Sân Bay Đến Trung Tâm

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg)"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>itemBedType.description

0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg - "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg "https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg:"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg"https://ucancook.vn/bach-duong-resort-phu-quoc/imager_1_7906_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name