Kiến thức

Hệ thống xếp hạng thịt bò của USDA Mỹ

Hệ thống xếp hạng thịt bò của USDA MỹMỹ và Canada hình thành riêng một hệ thống xếp hạng thịt bò tiêu chuẩn, giúp thuận lợi hơn cho việc sản xuất, đóng gói, bán hàng và tiêu dùng.

5 nguyên tắc khi sử dụng thực phẩm đông lạnh

5 nguyên tắc khi sử dụng thực phẩm đông lạnhTheo Daily Mail, chuyên gia thực phẩm hàng đầu Cathy Moir của Australia tư vấn những nguyên tắc an toàn khi bảo quản và xả đông thực phẩm đông lạnh: