Freeship nội thành HCM cho đơn hàng từ 300.000đ

thảo mộc Tìm thấy 14 sản phẩm

Lá xạ Hương (Thyme) Tiêu chuẩn GAP

Lá xạ hương (Thyme) Tiêu chuẩn GAP 23.760 đ /100 Gram

Rau thơm Sage (Sage) Tiêu chuẩn GAP

Rau thơm Sage (Sage) Tiêu chuẩn GAP 21.600 đ /100 Gram

Rau thơm bạc hà (Mint) Tiêu chuẩn GAP

Rau thơm bạc hà (Mint) Tiêu chuẩn GAP 21.120 đ /100 Gram

Quế tây (Basil) Tiêu chuẩn GAP

Quế tây (Basil) Tiêu chuẩn GAP 10.800 đ /100 Gram

Thì là (Dill) Tiêu chuẩn GAP

Thì là (Dill) Tiêu chuẩn GAP 9.000 đ /100 Gram

Ngò rí (Coriander) Tiêu chuẩn GAP

Ngò rí (Coriander) Tiêu chuẩn GAP 6.000 đ /100 Gram

Húng lủi (Asian Mint) Tiêu chuẩn GAP

Húng lủi (Asian Mint) Tiêu chuẩn GAP 6.000 đ /100 Gram

2d7539e6d7d6b3ba6aa89682c5df8b92.jpg

Tía tô (Perrila) Tiêu chuẩn GAP 5.040 đ /100 Gram

0aa13524471063c7a73c2ace66e5833a.jpg

Ngò gai (Culantro) Tiêu chuẩn GAP 4.800 đ /100 Gram

Kinh Giới (Elsholtzia) Tiêu chuẩn GAP

Kinh Giới (Elsholtzia) Tiêu chuẩn GAP 4.800 đ /100 Gram

7b8094ee672d8ccd0e03d1e7ffaf725d.jpg

Húng cây (Spicy Mint) Tiêu chuẩn GAP 4.800 đ /100 Gram

237dc9495ed96f0172c37670acfebd06.jpg

Quế ta (Asian Basil) Tiêu chuẩn GAP 4.320 đ /100 Gram

Gọi cho tôi