DU THUYỀN VICTORY STAR

 - 
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Du thuyền victory star

Giá chỉ còn

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg> 9.052.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá 15% mang lại đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg> -1 }"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg ng-click="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! khôn cùng tiếc chúng tôi không có mức giá trong thời gian này.

Xin vui mắt chọn thời hạn khác hoặc contact 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg class="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>

Rấc tiếc, ucancook.vn không tìm thấy chống thoả yêu ước của bạn. Vui tươi chọn lại con số phòng hoặc tham khảo lưu ý dưới đây.


*Xem thêm: Khu Du Lịch Bcr Q9 - Kinh Nghiệm Đi Khu Du Lịch Bcr Quận 9

0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg data-index="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgClassIndex"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg class="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgroom"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg ng-if="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>

*

0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg data-html="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgtrue"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg class="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgcapacity v-tooltip"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg data-toggle="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgtooltip"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg data-placement="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgbottom"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg data-delay="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgshow"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg:100, "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpghide"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg:50"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg title="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg, "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg trẻ em em"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg):"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpghoặc "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg người lớn, "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg con trẻ em"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg):"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg - "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg:"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / phòng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm Jacuz

0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg)"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg phòng ngủ"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg, giường:"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg:"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg)"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg)"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>2"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg class="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgv-padding-bottom-5"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg ng-repeat="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Tem Ngậm Sentrip Là Gì ? Tác Dụng, Điểm Bán Tại Hà Nội, Tp Tem Ngậm Sentrip Có Tốt Không

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg)"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>itemBedType.description

0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg - "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg "https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg:"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg"https://ucancook.vn/du-thuyen-victory-star/imager_1_12027_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name