Đường vành đai tiếng anh là gì

 - 
Yet it was far from forgotten: its in-uence is clear in the persistence of proposals for both a ring road & civic centre.


Bạn đang xem: đường vành đai tiếng anh là gì

The requirement, at least on the part of the civil servants, for both civic centre và ring road plainly pre-date the published plan by nearly a decade.
Those who vày not want the ring road to be completed try khổng lồ invoke the arguments against road building.
That has not been properly considered because the đô thị council went for the second option, the expansion of the city up to the ring road.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên ucancook.vn ucancook.vn hoặc của ucancook.vn University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms
Xem thêm: Công Trình Nghiên Cứu Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Công TrìNh Nghiên CứU

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ucancook.vn English ucancook.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Google Verification Code Là Gì, Verification Trong Tiếng Tiếng Việt

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message