Eca là gì

 - 
abbreviation for Economic Commission for Africa: a part of the United Nations based in Addis Ababố, Ethiopia, that supports trade & economic growth in Africa


Bạn đang xem: Eca là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú ucancook.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*Xem thêm: Bé Bị Rối Loạn Tiêu Hóa Nên Ăn Gì ? Thực Đơn Từ Viện Dinh Dưỡng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ucancook.vn English ucancook.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Admin Là Gì? Administrator Hay Quản Trị Viên Trên Facebook Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語