FOR ONCE LÀ GÌ

 - 

Once là 1 trong những từ trong giờ đồng hồ Anh hay được dùng tương đối phổ biến. Bài viết này sẽ thuộc quý vị nghiên cứu về cấu trúc once và phương pháp cần sử dụng các phát triển thành thể bao gồm liên quan. Chúng tôi vẫn tìm hiểu thêm từ bỏ điển Cambridge để có hồ hết giải thích tốt nhất có thể gửi mang đến phát âm giả

Once là gì gì? Cấu trúc once với các dùng once 

Once adverb (PAST):

In the past, but not now (có nghĩa là một lượt trạng từ bỏ (Quá khứ): vào quá khứ đọng, mà lại không phải bây giờ

This house once belonged to lớn my grandfather. (Ngôi đơn vị này từng thuộc về ông tôi)

Computers are much cheaper nowadays than they once were. (Máy tính ngày nay rẻ hơn nhiều đối với trước đây.)

Once-thriving villages stand deserted & in ruins. (Những ngôi xóm hạnh phúc một thời bị bỏ phí cùng hoang tàn)

Thành ngữ bao gồm liên quan: once upon a time (Ngày xữa ngày xưa)
Bạn đang xem: For once là gì

Once conjunction

(Once khi được sử dụng như là từ kết hợp) sẽ sở hữu nghĩa tương tự như nhỏng as soon as, or from the moment when (tức thì khi)


Once I’ve found somewhere to live I’ll send you my address. (Ngay Khi tôi tìm thấy một ở đâu đó để sinh sống, tôi vẫn gửi cho chính mình liên hệ của mình.)

Rethành viên that you won’t be able to cancel the contract once you’ve signed. (Hãy hãy nhớ là các bạn sẽ thiết yếu bỏ vừa lòng đồng sau khoản thời gian đang ký)

Các biến hóa thể liên quan của Once và bí quyết dùng

 At once

At the same time: (ngay thuộc lúc)

They all started talking at once. (Tất cả chúng ta ban đầu rỉ tai cùng một lúc)

For once: 

Used when something happens that does not usually happen (được thực hiện lúc điều gì đấy không hay xảy ra)

For once, the bus came on time. (Lần trước tiên, xe pháo buýt cho đúng giờ.)

Just this once (chỉ lần này):

Used to say that you will only vị or request something on this particular occasion (được sử dụng để bảo rằng bạn sẽ chỉ làm cho hoặc hưởng thụ một chiếc nào đấy trong đợt đặc biệt này)

All right, I’ll lend you the money – just this once.(Được rồi, tôi sẽ cho mình mượn tiền – chỉ lần này thôi.)

Once again 

(Lần nữa giống như như once more) again, as has happened before: một đợt nữa, nlỗi đang xẩy ra trước đây

Once again, racist attacks are increasing across Europe. (Một đợt nữa, các cuộc tiến công minh bạch chủng tộc sẽ tăng thêm trên khắp châu Âu.)

Once more

One more time:(thêm lần nữa)


I’d like to visit the campus once more before we leave. (Tôi ao ước đến thăm ngôi trường một lần nữa trước khi Shop chúng tôi rời đi.)


Xem thêm: Serve As Là Gì

Once or twice: a few times (một song lần)

I’ve seen hlặng once or twice in town. (Tôi đã thấy anh ta một hoặc nhị lần trong thị trấn.)


Once & for all:
Xem thêm: Date Line Là Gì - Deadline Dùng Như Thế Nào

completely and in a way that will finally solve a problem: (hoàn toàn với Theo phong cách ở đầu cuối đang giải quyết vấn đề)

 Our intention is to destroy their offensive capability once & for all. (Mục đích của công ty chúng tôi là hủy diệt kỹ năng tiến công của họ một lần và mãi mãi)

Once in a lifetime

only likely to happen once in a person’s life (chỉ có tác dụng xảy ra một lượt vào đời)

An opportunity as good as this arises once in a lifetime. (Một thời cơ giỏi nhỏng vấn đề đó mở ra một lần trong đời)

The once

on a single occasion (trong một lúc duy nhất)

I’ve sầu only played rugby the once, và I never want to play it again (Tôi chỉ chơi bóng thai dục một đợt cùng tôi không lúc nào ý muốn nghịch lại)