Bài 34: Phân Biệt Just As Là Gì, Nghĩa Của Từ Just As, Just As In Vietnamese

 - 

Chúng ta bây giờ đang với mọi người trong nhà học cách áp dụng liên từ WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS VÀ UNTIL nhé! Đây là phần nhiều liên từ bỏ xuất hiện thêm cùng với gia tốc “cđợi mặt” trong số dạng bài xích ngơi nghỉ cả phần Reading và Listening của đề thi TOEIC đấy, các bạn sẽ ôn TOEIC note lại nhé!


– Chúng ta áp dụng when + thì hiện giờ nhằm nối kết các sự kiện nhưng chắc chắn rằng hoặc vô cùng rất có thể xẩy ra sau này.

Bạn đang xem: Bài 34: phân biệt just as là gì, nghĩa của từ just as, just as in vietnamese

When I get baông xã, I’ll tell you all about my trip.

I’ll cook dinner when I get trang chính.

– Chúng ta áp dụng when + thì vượt khứ đọng để nối kết các sự khiếu nại mà đã xảy ra trong quá khứ.

When I saw the pollution in the thành phố, I was very disappointed.

I screamed when the man grabbed my arm.

Xem thêm: Blaster Là Gì - Nghĩa Của Từ Blaster


– Chúng ta thực hiện just as để nói về 2 hành động hoặc sự khiếu nại ngắn nhưng mà sẽ xẩy ra ngay sát đúng đắn thuộc thời gian.

The bus pulled away from the bus stop just as I arrived!

It started to rain just as we left.


– Chúng ta áp dụng while để diễn tả 2 hành vi hoặc sự kiện dài mà sẽ sẽ xảy ra vào thời khắc cùng với nhau một bí quyết đúng chuẩn.

While I was talking on the phone, they were calling for all passengers to lớn board the bus lớn the beach.

Xem thêm: Ctfmon.Exe Là Gì - Làm Thế Nào Để Vô Hiệu Hoá Ctfmon

There were lots of people trying khổng lồ sell me things while I was waiting for the bus.


Leave sầu a comment

Posted by ucancook.vn on June 11, năm 2016 in Thông tin chung TOEIC, TOEIC Listening, TOEIC Reading, TOEIC Speaking, TOEIC Writing, Uncategorized


*

*

*

*

*

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing lớn use this website, you agree lớn their use. To find out more, including how khổng lồ control cookies, see here:Cookie Policy