A25 HOTEL

 - 
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: A25 hotel

684 phố minh khai Street, Hanoi, việt nam

//cdn1.ucancook.vn/Wotif/W570639/prop-img-full-i4f9r4he-t00kg4v764n4.jpg
Giá chỉ từ

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg> 1.188.500 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


*
*

Giảm giá chỉ 15% đến đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg> -1 }"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg ng-click="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! cực kỳ tiếc công ty chúng tôi không có giá trong thời hạn này.

Xin vui lòng chọn thời gian khác hoặc tương tác 1900 1870 để được hỗ trợ
Xem thêm: Vé Máy Bay Từ Việt Nam Sang Hà Lan Mất Bao Lâu ? Bay Từ Việt Nam Sang Hà Lan Mất Bao Lâu

0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg class="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>

Rấc tiếc, ucancook.vn không tìm kiếm thấy chống thoả yêu ước của bạn. Vui vẻ chọn lại con số phòng hoặc tham khảo nhắc nhở dưới đây.


*

0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg data-index="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgClassIndex"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg class="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgroom"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg ng-if="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>

0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg data-html="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgtrue"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg class="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgcapacity v-tooltip"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg data-toggle="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgtooltip"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg data-placement="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgbottom"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg data-delay="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgshow"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg:100, "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpghide"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg:50"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg title="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgSức chứa về tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg, "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg trẻ con em"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg):"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpghoặc "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg người lớn, "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg trẻ em em"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg):"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg - "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ con em

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg:"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa mặt Jacuz

0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg)"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg chống ngủ"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg, giường:"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg:"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg)"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg)"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>2"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg class="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgv-padding-bottom-5"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg ng-repeat="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Đi Máy Bay Không Có Chứng Minh Thư, Không Có Cmnd Có Đi Máy Bay Được Không

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg)"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>itemBedType.description

0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg - "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg "https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg:"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-a25-ha-noi/imager_3_9227_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name