Khách Sạn Phố Hiến

 - 
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn phố hiến

106 sân vườn Đào, bến bãi Cháy,, vn

https://i.travelapi.com/hotels/45000000/44400000/44395900/44395830/efcd0a44_b.jpg

Giảm giá 15% cho đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg> -1 }"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg ng-click="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! cực kỳ tiếc shop chúng tôi không có giá trong thời gian này.

Xin vui vẻ chọn thời hạn khác hoặc tương tác 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg class="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>

Rấc tiếc, ucancook.vn không tìm thấy phòng thoả yêu ước của bạn. Sung sướng chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo gợi ý dưới đây.


*Xem thêm: Tìm Khách Sạn Hàn Quốc (Giá Từ Vnd 372, Khách Sạn Hàn Quốc

0"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg data-index="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgClassIndex"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg class="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgroom"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg ng-if="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>

*

0"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg data-html="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgtrue"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg class="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgcapacity v-tooltip"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg data-toggle="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgtooltip"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg data-placement="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgbottom"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg data-delay="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgshow"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg:100, "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpghide"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg:50"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg title="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg, "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg trẻ em"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg):"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpghoặc "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg người lớn, "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg con trẻ em"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg):"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg - "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg:"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn vệ sinh Jacuz

0"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg)"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg chống ngủ"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg, giường:"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg:"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg)"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg)"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>2"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg class="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgv-padding-bottom-5"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg ng-repeat="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm:

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg)"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>itemBedType.description

0"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg - "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg "https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg:"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg"https://ucancook.vn/khach-san-pho-hien/imager_1_12350_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name