Khách Sạn Sóng Xanh

 - 
Phòng đôi gồm hơi chật nhưng lại bù lại đều thứ ổn. Nhân viên cấp dưới thân thiện. Tới đây có câu hỏi sẽ quay lại đặt khách sạn này