Khối Lượng Bình Brom Tăng Là Gì

 - 

Em ko phải hỏi bình thường bình thường như vậy. Vì so với mỗi một bài toán thì lại khác.Quý khách hàng đã xem: Khối lượng bình brom tăng

Ví dụ: Dẫn hỗn hợp gồm 2 khí là mechảy cùng etilen đi qua bình đựng dung dịch nước brom. Sau phản bội ứng thấy khối lượng bình brom tăng lên m gam và tất cả V lít khí bay ra...

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng là gì

VẬY trong bài xích toán này, m gam brom tăng lên là vì đâu???

Chính là do khí etilen phản bội ứng cùng với brom, đề nghị đã biết thành lưu giữ sinh sống trong bình brom. Khí metung không phản ứng thì đã bay ra phía bên ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín đáo đựng 0,04 mol C2H2, với 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung rét bình sau đó 1 thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn thể khí Y vào hỗn hợp brom dư thì có 0,896 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Z cất cánh ra. Tỉ khối hận của Z đối với H2 bởi 4,5. Vậy cân nặng bình đựng dung dịch brom tạo thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam

Đáp án C

Một bình kín đựng 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một không nhiều Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì bao gồm 0,04 mol hhZ bay ra. dZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn kăn năn lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam

Dẫn 2 mol một olefin X qua hỗn hợp brom dư, khối lượng bình sau làm phản ứng tăng 56 gam. Vậy công thức phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.

35. Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X gồm etung,propan cùng propen qua dd brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn sót lại lấy đốt cháy trọn vẹn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích echảy , propan cùng propen theo thứ tự là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - 20 - 50 = 30%

Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X có erã, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích erã, propan với propen theo lần lượt là

A. 30%, 20%, 50%.

B.

Xem thêm: Khái Niệm Cơ Bản Về Ip Public Là Gì ? Tìm Hiểu Về Địa Chỉ Ip Public

20%, 1/2, 30%.

D. 20%, 30%, 1/2.

cân nặng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

Có a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = một nửa

Đáp án D.

Cho axetilen vào trong bình dung dịch brom dư. Kăn năn lượng bình tạo thêm a gam, a là cân nặng của

A. dung dịch brom

B. trọng lượng brom

C. axetilen

D. brom và khí axetilen

Cho 22,4 lkhông nhiều khí (đktc) hỗn hợp X (bao gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ kăn năn so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung nóng chiếm được tất cả hổn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z gồm tỉ khối hận so với H2bằng 11,5. Kân hận lượng bình brom vẫn tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lkhông nhiều khí (đktc) tất cả hổn hợp X (bao gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ kân hận so với He bởi 5,5 qua bột Ni nung nóng chiếm được hỗn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì bay thoát khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ kân hận đối với H2 bằng 11,5. Khối lượng bình brom đang tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam

Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lkhông nhiều khí (đktc) hỗn hợp X (có C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ khối hận so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được tất cả hổn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lkhông nhiều (đktc) khí Z gồm tỉ kân hận so với H2 bằng 11,5. Khối hận lượng bình brom sẽ tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C.

Xem thêm: "Người Học Việc Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Apprentice, Học Việc Trong Tiếng Tiếng Anh

10 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Dẫn 6,72 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp khí tất cả CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng hỗn hợp Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của từng hiddro cacbon gồm vào các thành phần hỗn hợp ?