Phòng Trà Không Tên Tuyển Dụng

 - 

*

Ca sĩ triển khai lịch trình tiếp thị mang đến nhị album sắp kiến thiết cùng với lượng khán giả 600 tín đồ tại Hà Nội Thủ Đô vào đầu tháng 1/2019.