Police Officer Là Gì

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ ucancook.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Police officer là gì

plural policemen us/pəˈlis·mən/ policewomen us/pəˈlisˌwɪm·ən/ (male policeman, us/pəˈlis·mən/); (female policewoman, us/pəˈlisˌwʊm·ən/)
We cannot think of the fleeing felon rule as the sản phẩm of a rational agreement for mutual benefit between police officer và fleeing suspect.
Some offences, such as resisting arrest, occur only in the presence of a police officer which ensures a 100% clearance rate.
Disclosure must be khổng lồ an appropriate person, such as a senior colleague or police officer, và not khổng lồ the press.
Apart from nouns with natural gender lượt thích "husband" & "wife", it is best khổng lồ use forms like "police officer" (rather than "policeman") and "flight attendant" (rather than "stewardess").
The now-cut meat was turned over lớn yet another two accomplices, a tiler and the second police officer, who used a second lorry lớn distribute it.
To be sure, both are không lấy phí of blame, but only one of them (the police officer) is justified, whereas the other (the victim) is merely excused.
Under police discipline rules, a disciplinary hearing cannot proceed when a police officer retires before the hearing takes place.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu thị ý kiến của những biên tập viên ucancook.vn ucancook.vn hoặc của ucancook.vn University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường Là Gì ? Ưu Và Nhược Điểm Của Kinh Tế Thị Trường

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ucancook.vn English ucancook.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Định Nghĩa Của Overrated Là Gì, Overrated Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語