UNDERLYING ASSET LÀ GÌ

 - 
the assets on which another investment product is based, for example, the shares on a stoông chồng market in which an investment fund has put money:


Bạn đang xem: Underlying asset là gì

Demvà for most investment trusts is low, as the price has fallen below the value of the underlying assets.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ ucancook.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


*

*

*

*Xem thêm: 2017 Hợp Màu Gì, Tuổi Gì, Hợp Màu Gì, Hợp Tuổi Nào, Hướng Nào?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ucancook.vn English ucancook.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Xenserver Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Hướng Dẫn Cài Đặt Xenserver 6 Và Xencenter

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語