VIVA VILLA VŨNG TÀU

 - 
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Viva villa vũng tàu

53D/26 Phan Chu Trinh,, việt nam

https://i.travelapi.com/hotels/67000000/66380000/66377800/66377712/069e4735_b.jpg

Giảm giá chỉ 15% cho đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg> -1 }"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg ng-click="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! khôn cùng tiếc cửa hàng chúng tôi không có mức giá trong thời hạn này.

Xin vui tươi chọn thời gian khác hoặc liên hệ 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg class="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>

Rấc tiếc, ucancook.vn không tìm thấy phòng thoả yêu ước của bạn. Vui miệng chọn lại con số phòng hoặc tham khảo nhắc nhở dưới đây.


*Xem thêm: Săn Vé Máy Bay Đi Philippines Giá Rẻ Tại Vietair, Vé Máy Bay Đi Philippines Giá Tốt Nhất Trên

0"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg data-index="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgClassIndex"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg class="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgroom"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg ng-if="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>

*

0"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg data-html="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgtrue"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg class="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgcapacity v-tooltip"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg data-toggle="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgtooltip"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg data-placement="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgbottom"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg data-delay="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgshow"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg:100, "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpghide"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg:50"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg title="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg, "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg trẻ em"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg):"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpghoặc "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg người lớn, "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg trẻ em em"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg):"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg - "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg:"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm rửa Jacuz

0"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg)"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg phòng ngủ"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg, giường:"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg:"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg)"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg)"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>2"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg class="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgv-padding-bottom-5"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg ng-repeat="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Lãnh Sự Quán Hà Lan Tại Tphcm, Tổng Lãnh Sự Quán Vương Quốc Hà Lan

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgInternal"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgB2B"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgVINPEARL"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpgSMD"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg)"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>itemBedType.description

0"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg - "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg "https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg:"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg"https://ucancook.vn/viva-villa-vung-tau/imager_1_10258_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name